BANNER
GEOLOGIA_ZLOZOWA2
OCHRONA_SRODOWISKA
Previous Next Play Pause

DOŚWIADCZENIE

W ciągu kilkunastoletniej działalności firma zdobyła bogate doświadczenie zarówno praktyczne, świadcząc usługi na obszarze kilku województw
obszaru całej Polski, jak i teoretyczne w zakresie często zmieniającego się prawa polskiego oraz Unii Europejskiej.

Wynikiem naszych prac są tysiące wykonanych i sprofilowanych otworów geologicznych, setki udokumentowanych złóż, opracowań geologicznych,
geotechnicznych, środowiskowych i hydrogeologicznych jak również dziesiątki obsługiwanych na bieżąco zakładów górniczych.

Wykonywanie oraz analiza i interpretacja badań laboratoryjnych gruntów oraz kruszyw w celu określenia ich przydatności dla budownictwa i drogownictwa ...

Wykonywanie oraz analiza i interpretacja badań laboratoryjnych gruntów oraz kruszyw w celu określenia ich przydatności dla budownictwa i drogownictwa:

Grunty niespoiste:

 • Analiza granulometryczna
 • Wilgotność naturalna
 • Gęstość nasypowa
 • Wskaźnik różnoziarnistości
 • Współczynnik filtracji
 • Punkt piaskowy
 • Wskaźnik piaskowy

Grunty spoiste:

 • Wilgotność naturalna
 • Granica plastyczności
 • Granica płynności
 • Stopień i wskaźnik plastyczności

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

2
1
http://geolog-wroclaw.pl/

OCHRONA ŚRODOWISKA

Koordynacja działań prowadzących do uzyskania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięć związanych z wydobyciem kopalin ze złóż:

Przygotowywanie wniosków do urzędów gmin wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia.

Opracowywanie Raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.