DOŚWIADCZENIE

W ciągu kilkunastoletniej działalności firma zdobyła bogate doświadczenie zarówno praktyczne, świadcząc usługi na obszarze kilku województw
obszaru całej Polski, jak i teoretyczne w zakresie często zmieniającego się prawa polskiego oraz Unii Europejskiej.

Wynikiem naszych prac są tysiące wykonanych i sprofilowanych otworów geologicznych, setki udokumentowanych złóż, opracowań geologicznych,
geotechnicznych, środowiskowych i hydrogeologicznych jak również dziesiątki obsługiwanych na bieżąco zakładów górniczych.

GEOLOGIA ZŁOŻOWA

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania kopalin ze złóż obejmująca nadzór merytoryczny i formalny nad całym procesem prowadzącym do uruchomienia, prowadzenia i likwidacji zakładu górniczego...

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Koordynacja działań prowadzących do uzyskania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięć związanych z wydobyciem kopalin ze złóż...

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA

Określanie warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych podłoża budowlanego oraz ocena przydatności badanego terenu do realizacji zamierzonych przedsięwzięć...

 

GEOTECHNIKA

Obsługa geotechniczna budów, w tym wykonywanie badań nośności i zagęszczenia podłoża.
Ocena warunków gruntowo-wodnych w podłożu działek przeznaczonych
pod budowę m.in. domków jedno- i wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, hal produkcyjnych i magazynowych, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i innych...

 

BADANIA LABORATORYJNE

Wykonywanie oraz analiza i interpretacja badań laboratoryjnych gruntów oraz kruszyw w celu określenia ich przydatności dla budownictwa i drogownictwa...

 

 

GÓRNICTWO

W ramach naszej działalności zajmujemy się obsługą górniczą i geologiczną górnictwa odkrywkowego. Oferujemy nasze usługi na każdym etapie ruchu zakładu górniczego, od wniosku na uzyskanie koncesji...