DOŚWIADCZENIE

W ciągu kilkunastoletniej działalności firma zdobyła bogate doświadczenie zarówno praktyczne, świadcząc usługi na obszarze kilku województw
obszaru całej Polski, jak i teoretyczne w zakresie często zmieniającego się prawa polskiego oraz Unii Europejskiej.

Wynikiem naszych prac są tysiące wykonanych i sprofilowanych otworów geologicznych, setki udokumentowanych złóż, opracowań geologicznych,
geotechnicznych, środowiskowych i hydrogeologicznych jak również dziesiątki obsługiwanych na bieżąco zakładów górniczych.

Określanie warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych podłoża budowlanego oraz ocena przydatności badanego terenu do realizacji zamierzonych przedsięwzięć.

Określanie warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych podłoża budowlanego oraz ocena przydatności badanego terenu do realizacji zamierzonych przedsięwzięć.

Dokumenty opracowywane w ramach geologii inżynierskiej:

  • Projekty robót geologicznych
  • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla obiektów liniowych i kubaturowych
  • Dokumentacje hydrogeologiczne