DOŚWIADCZENIE

W ciągu kilkunastoletniej działalności firma zdobyła bogate doświadczenie zarówno praktyczne, świadcząc usługi na obszarze kilku województw
obszaru całej Polski, jak i teoretyczne w zakresie często zmieniającego się prawa polskiego oraz Unii Europejskiej.

Wynikiem naszych prac są tysiące wykonanych i sprofilowanych otworów geologicznych, setki udokumentowanych złóż, opracowań geologicznych,
geotechnicznych, środowiskowych i hydrogeologicznych jak również dziesiątki obsługiwanych na bieżąco zakładów górniczych.

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania kopalin ze złóż obejmująca nadzór merytoryczny i formalny nad zakładem górniczym.

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania kopalin ze złóż obejmująca nadzór merytoryczny i formalny nad całym procesem prowadzącym do uruchomienia, prowadzenia i likwidacji zakładu górniczego, w tym m.in.:

 • Doradztwo przy wyborze działek perspektywicznych pod kątem występowania kruszyw naturalnych i drogowych,
 • Projektowanie wierceń poszukiwawczych
 • Koordynowanie prac prowadzących do uzyskania koncesji na wydobywanie kopalin
 • Pomoc przy uruchomieniu zakładu górniczego (doradztwo przy wyborze metod i sposobów eksploatacji dostosowanych do warunków geologiczno-górniczych)
 • Prowadzenie ruchu zakładu górniczego (reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami administracji geologicznej i górniczej, sprawowanie nadzoru i kontroli nad bezpiecznym wykonywaniem robót górniczych)
 • Prowadzenie obsługi geologicznej i hydrogeologicznej zakładu górniczego
 • Nadzór nad likwidacją zakładu górniczego oraz rekultywacją terenów poeksploatacyjnych.

Dokumenty opracowywane w ramach geologii złożowej:

 • Projekty robót geologicznych
 • Dokumentacje geologiczne złóż
 • Projekty zagospodarowania złóż
 • Plany ruchu zakładów górniczych
 • Dokumentacje techniczno-ruchowe
 • Operaty ewidencyjne
 • Projekty i dokumentacje rekultywacyjne