DOŚWIADCZENIE

W ciągu kilkunastoletniej działalności firma zdobyła bogate doświadczenie zarówno praktyczne, świadcząc usługi na obszarze kilku województw
obszaru całej Polski, jak i teoretyczne w zakresie często zmieniającego się prawa polskiego oraz Unii Europejskiej.

Wynikiem naszych prac są tysiące wykonanych i sprofilowanych otworów geologicznych, setki udokumentowanych złóż, opracowań geologicznych,
geotechnicznych, środowiskowych i hydrogeologicznych jak również dziesiątki obsługiwanych na bieżąco zakładów górniczych.

Obsługa geotechniczna budów, w tym wykonywanie badań nośności i zagęszczenia podłoża. Ocena warunków gruntowo-wodnych w podłożu działek przeznaczonych pod budowę ...

Obsługa geotechniczna budów, w tym wykonywanie badań nośności i zagęszczenia podłoża. Ocena warunków gruntowo-wodnych w podłożu działek przeznaczonych pod budowę m.in. domków jedno- i wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, hal produkcyjnych i magazynowych, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i innych.

Dokumenty opracowywane w ramach prac geotechnicznych:

  • Dokumentacje i opinie geotechniczne
  • Opinie geotechniczne
  • Dokumentacje badań podłoża gruntowego
  • Projekty geotechniczne