DOŚWIADCZENIE

W ciągu kilkunastoletniej działalności firma zdobyła bogate doświadczenie zarówno praktyczne, świadcząc usługi na obszarze kilku województw
obszaru całej Polski, jak i teoretyczne w zakresie często zmieniającego się prawa polskiego oraz Unii Europejskiej.

Wynikiem naszych prac są tysiące wykonanych i sprofilowanych otworów geologicznych, setki udokumentowanych złóż, opracowań geologicznych,
geotechnicznych, środowiskowych i hydrogeologicznych jak również dziesiątki obsługiwanych na bieżąco zakładów górniczych.

W ramach naszej działalności zajmujemy się obsługą górniczą i geologiczną górnictwa odkrywkowego. Oferujemy nasze usługi na każdym etapie ruchu zakładu górniczego ...

W ramach naszej działalności zajmujemy się obsługą górniczą i geologiczną górnictwa odkrywkowego. Oferujemy nasze usługi na każdym etapie ruchu zakładu górniczego, od wniosku na uzyskanie koncesji na eksploatację złoża, poprzez eksploatację, bilans kopalin, wyliczenie strat zasobów, aż do zamknięcia kopalni i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Świadczymy usługi kierownika ruchu oraz służby geologicznej zakładu górniczego.

Górnictwo odkrywkowe regulowane jest szeregiem przepisów i norm, stale zmienianych i dostosowywanych do wymogów stawianych przez ochronę środowiska, prawo Unii Europejskiej, BHP oraz zmieniające się realia gospodarcze. Efektywne i bezpieczne prowadzenie ruchu zakładu górniczego wymaga nie tylko znajomości prawa i obowiązujących procedur lecz również dużego doświadczenia branżowego oraz znajomości rynku. Wszystko to gwarantujemy naszym klientom.

Oferta:

 • W ramach naszej oferty wykonujemy między innymi:
 • Wnioski o wydanie koncesji na eksploatację złoża
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia
 • Raporty o oddziaływaniu zakładów górniczych na środowisko
 • Projekty zagospodarowania złóż
 • Plany ruchu zakładów górniczych
 • Plany ruchu likwidowanych zakładów górniczych
 • Operaty ewidencyjne zmian w zasobach złóż
 • Obliczenia stateczności skarpy
 • Projekty rekultywacji wyrobisk oraz hałd po eksploatacji złóż
 • Wnioski o odzysk, unieszkodliwianie i składowanie odpadów w wyrobisku
 • Szacunkowe wyceny opłacalności eksploatacji złoża

Oferujemy również usługi na stanowisku:

 • Kierownik ruchu odkrywkowego zakładu górniczego