DOŚWIADCZENIE

W ciągu kilkunastoletniej działalności firma zdobyła bogate doświadczenie zarówno praktyczne, świadcząc usługi na obszarze kilku województw
obszaru całej Polski, jak i teoretyczne w zakresie często zmieniającego się prawa polskiego oraz Unii Europejskiej.

Wynikiem naszych prac są tysiące wykonanych i sprofilowanych otworów geologicznych, setki udokumentowanych złóż, opracowań geologicznych,
geotechnicznych, środowiskowych i hydrogeologicznych jak również dziesiątki obsługiwanych na bieżąco zakładów górniczych.

Koordynacja działań prowadzących do uzyskania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięć związanych z wydobyciem kopalin ze złóż ...

Koordynacja działań prowadzących do uzyskania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięć związanych z wydobyciem kopalin ze złóż:

  • Przygotowywanie wniosków do urzędów gmin wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia.
  • Opracowywanie Raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.